Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:10101485 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

21.10.2018 15:30Meksikolaiset piensahurit hakivat ratkaisuja tuotannon parantamiseen SuomestaLue lisää »21.10.2018 13:01Työtaistelutoimet laajentuvat metsäteollisuudessa - poliittisia lakkoja tulee rajoittaaLue lisää »21.10.2018 11:11Liikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselleLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

21.10.2018 15:30Meksikolaiset piensahurit hakivat ratkaisuja tuotannon parantamiseen SuomestaLue lisää »21.10.2018 13:01Työtaistelutoimet laajentuvat metsäteollisuudessa - poliittisia lakkoja tulee rajoittaaLue lisää »21.10.2018 11:11Liikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselleLue lisää »

Tietoon tulleiden moottoriajoneuvovarkauksien määrä laskussa

Share |
20.10.2017 10:05

varas_vie.jpeg

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana kaikkiaan 589 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 tapausta (6,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 500 eli 1,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuta vähemmän. Moottoriajoneuvovarkauksia kirjattiin 4 900, mikä on 8,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Moottoriajoneuvovarkaudet kuukausittain 2010–2017

Moottoriajoneuvovarkaudet kuukausittain 2010–2017

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 578 000 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Tullin tietoon tuli vuoden 2017 tammi-syyskuussa 6 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 4 500 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2016 tammi-syyskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 7,7 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 6,5 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 60 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa siirretään muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana 24 900, mikä on 350 tapausta (1,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 250, mikä on 8,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 68 eli 12 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 945 eli 91 tapausta (10,7 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 888, mikä on 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Lisäksi ilmoitettiin 594 muuta seksuaalirikosta, joista 313 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2016 tammi-syyskuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä laski 122 tapauksella (28,0 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana tietoon yhteensä 161 300, mikä on 17 300 (9,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 17 400, mikä on 9,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 048, mikä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana ilmi 5 000, mikä on 8 200 tapausta (62,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 157. Kaikista maksuvälinepetoksista  1 300 (26,1 prosenttia) tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300, mikä on 2,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 212. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  2 400, mikä on 9,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 96 200, mikä on  4 800 tapausta (4,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin  2 200, mikä on 14,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 3 700, mikä on 400 tapausta (10,2 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuun aikana. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 34 000, mikä on 800 tapausta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 900, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt noin viidennekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana ilmi 25 800, mikä on 1 500 tapausta (5,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 200. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 39 500.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 600, mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 400, mikä on 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 9,0 prosenttia. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 20 600, mikä on 9,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-syyskuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 9,6 prosenttia. Niitä tuli ilmi 930. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 12 600, mikä on 7,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 alussa.

Identiteettivarkauksia kirjattiin 2 700, mikä on 200 tapausta (8,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 295 700, mikä on  18 000 tapausta (5,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 tammi-syyskuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 218 600 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 2,0 prosenttia. Liikennerikosten ja -rikkomusten määrän lasku saattaa selittyä 1.12.2016 voimaan tulleella sakkolailla ja sen tuomilla uudistuksilla.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

21.10.2018 15:30Meksikolaiset piensahurit hakivat ratkaisuja tuotannon parantamiseen Suomesta
21.10.2018 13:01Työtaistelutoimet laajentuvat metsäteollisuudessa - poliittisia lakkoja tulee rajoittaa
21.10.2018 11:11Liikennealan maakuntauudistuslait lausuntokierrokselle
20.10.2018 16:16Metsänkorjuu Pulkkinen Oy: Monipuolista urakointia ja tuotekehitystyötä
20.10.2018 13:01Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot viime vuoden tahdissa
20.10.2018 8:00VTT:n Jussi Manninen: Metsäsektorin jalostuksen arvo voitaisiin kaksinkertaistaa uusilla biotalouden tuotteilla - Metsäpohjainen biotalous tärkeä työkalu ilmastopolitiikassa
19.10.2018 18:0125 vuotta AFM harvesteripäitä Jyväskylästä maailman metsiin
19.10.2018 17:11Lakimuutoksella positiiviset vaikutukset matkailuautokauppaan
19.10.2018 16:00Teboil mukana Energia 2018 -tapahtumassa Tampereella 23.-25.10.
19.10.2018 15:30www.ammattilehti.fi - Kymmenen miljoonan kävijäraja täyttyi - seuraavaksi tavoitteena kaksikymmentä miljoonaa sivulatauksissa!!!

Siirry arkistoon »