Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:8934588 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

20.6.2018 16:11Daimler Trucksin tilaukset lisääntyivät alkuvuonna 49 prosenttiaLue lisää »20.6.2018 13:00Katso tästä Juhannuksen aukioloajat Ponssen huoltopalvelukeskuksissaLue lisää »20.6.2018 11:00Valmet Automotive on valmistanut jo 100 000 GLC-katumaasturiaLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

20.6.2018 16:11Daimler Trucksin tilaukset lisääntyivät alkuvuonna 49 prosenttiaLue lisää »20.6.2018 13:00Katso tästä Juhannuksen aukioloajat Ponssen huoltopalvelukeskuksissaLue lisää »20.6.2018 11:00Valmet Automotive on valmistanut jo 100 000 GLC-katumaasturiaLue lisää »

Uutta tietoa rakennustuotteiden tyyppihyväksynnöistä: mitä ottaa huomioon, kun pääosa tyyppihyväksyntäasetuksista ei ole voimassa 1.1.2018 alkaen

Share |
12.09.2017 8:54

remppaa.jpg

Ympäristöministeriö: Rakennustuotteita koskevat tyyppihyväksyntäasetukset eivät pääosin ole enää voimassa 1.1.2018 alkaen. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan uusia asetuksia, mutta niitä kaikkia ei ehditä uusia vuoden loppuun mennessä.

Alan toimijoiden on huomioitava, että vuoden vaihteessa tietyille tuoteryhmille ei ole voimassaolevaa tyyppihyväksyntäasetusta. Tällöin tarvittaessa voidaan hyödyntää tuotehyväksyntälain soveltamisalaan kuulumattomia, sertifikaatteja. Lisäksi on huomioitava, että ennen vuodenvaihdetta myönnetyt tuotehyväksyntälain mukaiset sertifikaatit eivät ole välttämättä totutusti linjassa uusien rakentamisen teknisten vaatimusten kanssa niihin siirryttäessä.

Vuodenvaihteessa kumoutuvat ne tyyppihyväksyntäasetukset, jotka on annettu aiemman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 13 §:n nojalla. Tämä johtuu siitä, että MRL:n muuttamisesta annetun lain (958/2012) myötä kumoutuvat myös sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset.  

Tyyppihyväksyntäasetukset esimerkiksi ikkunoille, oville tai vesikalusteille on annettu aiemman maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n nojalla, joten tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuvat vuoden vaihteessa. Helpoin tapa selvittää, kumoutuuko tyyppihyväksyntäasetus, on tutustua kyseisen asetuksen alussa olevaan johdantolauseeseen. Sen sijaan esimerkiksi ympäristöministeriön asetus hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppihyväksynnästä on annettu tuotehyväksyntälain (954/2012) 6 §:n nojalla ja pysyy normaalisti voimassa.

Rakennusvalvontaviranomainen arvioi myönnettyjen sertifikaattien riittävyyden

Tuotehyväksyntälain mukaan valmistaja voi tyyppihyväksynnän avulla näyttää toteen, että rakennustuote täyttää MRL:n (132/1999) tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. Valmistaja voi tyyppihyväksynnällä osoittaa viranomaisia sitovalla tavalla, että tuotetta voidaan käyttää rakentamiseen, koska se täyttää sille lainsäädännössämme asetetut vaatimukset. Vuoden vaihteeseen ajoittuva rakentamisen teknisiä vaatimuksia koskevien asetusten uudistus vaikuttaa yllä mainittuun tuotehyväksyntälain lähtökohtaan: ennen vuodenvaihdetta myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen ei voida enää suoraan sellaisenaan katsoa täyttävän rakentamisen teknisiä vaatimuksia. Ennen tyyppihyväksyntäasetuksen kumoutumista ja uusiin määräyksiin siirtymistä annetut päätökset ovat toki voimassa kuten tähän asti, mutta toimijoiden on huomioitava, että tyyppihyväksyntäpäätös ei kuitenkaan välttämättä ole totutusti linjassa uusien rakentamismääräysten kanssa.

Rakennusvalvontaviranomainen arvioi, miltä osin ennen vuodenvaihetta 2017-2018 annetut tyyppihyväksyntäpäätökset vastaavat uusia olennaisia teknisiä vaatimuksia. Iso osa teknisistä määräyksistä on notifiointivaiheessa. Asetusluonnosten perusteella on nähtävissä, että vaatimustasot eivät merkittävästi muutu nykytasoon verrattuna. Oletettavasti ennen vuodenvaihdetta annetut tyyppihyväksyntäpäätökset soveltuvat usein kelpoisuuden osoittamiseen uusiin rakentamisen teknisiin määräyksiin siirtymisen jälkeen.

Rakennusvalvonta voi kuitenkin tiettyjen ehtojen täyttyessä pyytää varmentamaan ja osoittamaan tuotteen kelpoisuuden. Kyseessä on rakennuspaikkakohtainen varmentaminen, josta koituvista kuluista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Joka tapauksessa tarkoituksenmukaisena on pidettävä, että jo myönnettyjä tyyppihyväksyntäpäätöksiä olisi pystyttävä käyttämään mahdollisimman täysimääräisesti kelpoisuuden todentamisessa.  Toimijoiden on otettava tämä huomioon, jottei asia tule yllätyksenä tilanteissa, joissa on vastaanotettu tyyppihyväksyntäpäätös juuri ennen itse asetuksen kumoutumista ja siirtymistä uusiin rakentamisen teknisiin määräyksiin. Jos valmistaja haluaa uuden tyyppihyväksyntäpäätöksen tai uusia jo saadun päätöksen, on se periaatteessa mahdollista niin kauan, kun tyyppihyväksyntäasetus on voimassa. 

Ympäristöministeriön alustava aikataulu tyyppihyväksyntäasetusten valmistelulle

Ympäristöministeriö valmistelee asetuksia parhaillaan vesi- ja viemärilaitteistoihin kuuluville tuoteryhmille. Ensimmäiseksi on tarkoitus antaa PEX-putkille ja joustaville kytkentäputkille asetukset olennaisesti teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksyntäasetukset. Nämä on tarkoitus saada sovellettaviksi jo syksyllä 2017.

Asetukset muille tuoteryhmille on tarkoitus antaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset asetukset koskevat PEX-putkien liittimiä, monikerrosputkia ja niiden liittimiä, kupariputkien puristus- ja puserrusliittimiä, messinkisiä ja kuparisia putkiyhteitä, kupariputkia, sulkuventtiilejä ja yksisuuntaventtiilejä. Niitä koskevat asetukset on tarkoitus laittaa syksyllä lausunnoille ja viimeistellä loppuvuoden aikana siten, että ne mahdollisesti olisivat valmiina notifiointiin vuoden 2017 lopulla tai vuoden 2018 alussa. Notifiointimenettely kestää kolme kuukautta. Mikäli se sujuu normaalisti, asetukset kyseisille tuoteryhmille voitaisiin antaa viimeistään kesällä 2018. Julkaisunsa jälkeen ne ovat heti sovellettavissa.

Keväällä 2018 on tarkoitus antaa asetukset PE-putkista ja niiden liittimistä, lattiakaivoista, vesikalusteista, vesilukoista, ruostumattomista teräsputkista ja niiden liittimistä juomavesikäyttöön sekä täytetyistä polypropeenista (PP-MD) valmistetuista viemäriputket ja putkiyhteistä. Alustavan arvion mukaan asetukset olennaisista teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä ovat todennäköisesti annettavissa syksyn 2018 alkupuolella, kun otetaan huomioon lausuntoaika, lausuntojen käsittely, viimeistely ja notifiointi. Parhaillaan ympäristöministeriössä suunnitellaan, miten toimijat saisivat ajankohtaista tietoa tyyppihyväksyntäasetusten valmisteluvaiheista.

Edellä lueteltujen tuoteryhmien lisäksi ympäristöministeriö on vastaanottanut tiedon tarpeesta valmistella pikaisesti tyyppihyväksyntäasetus myös muutamalle muulle tuoteryhmälle. Asetustarpeeseen vaikuttaa eurooppalaisen tuotestandarditilanteen kehittyminen.

Tieto on välitetty myös toimielimille

Tyyppihyväksyntälaitoksia ja laadunvalvonnan varmentajia on informoitu tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista (YM15/629/2017). Koska tyyppihyväksynnän edellytyksenä on lisäksi laadunvalvonnan varmentaminen, on niitä laadunvalvonnan varmentajia, joiden pätevyydet ovat loppumassa vuoden lopussa tai ensi vuoden alusta, pyydetty pikaisesti toimittamaan toimielinhakemukset valtuutuksen päivittämiseksi ympäristöministeriöön. Tyyppihyväksyntälaitoksia on pyydetty avoimuuteen asiakkaiden kanssa, jotta uusiin määräyksiin siirryttyä vältyttäisiin epäselvyyksiltä.

Tyyppihyväksyntä on valmistajalla vapaaehtoinen menetelmä

Suomessa on käytössä menettelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi niille tuotteille, joihin rakennustuoteasetusta (305/2011) ei sovelleta. Tuotehyväksyntälakia sovelletaan sellaiseen rakennustuotteeseen, joka ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja jonka valmistaja ei ole hankkinut tuotteelleen eurooppalaista teknistä arviointia.

Vaikka suurin osa rakennustuotteista kuuluu jo CE-merkitä, jää merkittäviä tuoteryhmiä soveltamisalan ulkopuolelle. Sekä teollisuus että rakennusvalvonta ovat aiemmin toivoneet, että vapaaehtoisia kansallisia menettelyitä tuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi ainakin osin jatkettaisiin. Kyseessä on valmistajalle vapaaehtoinen menettely, jota valmistaja voi soveltaa – tosin sillä edellytyksellä, että valikoitu menetelmä on ylipäänsä kyseiselle rakennustuotteelle mahdollinen.

20.06.2018 16:11Daimler Trucksin tilaukset lisääntyivät alkuvuonna 49 prosenttia
20.06.2018 13:00Katso tästä Juhannuksen aukioloajat Ponssen huoltopalvelukeskuksissa
20.06.2018 11:00Valmet Automotive on valmistanut jo 100 000 GLC-katumaasturia
19.06.2018 20:33Euroforest 2018 -metsäkonemessut Ranskassa juhannusviikonloppuna 21.-23.6. - Ammattilehti ja Forest Machine Magazine paikalla
19.06.2018 11:01Volvo FH 25 juhlamalli - kunnianosoitus legendalle
19.06.2018 9:50Uusi Nokian Tractor King - mullistava pinnasta ytimeen - erittäin hyvä rengas metsäkäyttöön - ensiesittely Euroforestissa Ranskassa 21.-23.6.
19.06.2018 9:30Kuorellinen puutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää
19.06.2018 9:22Polttopuun käyttö lisääntyi seitsemään miljoonaan kuutiometriin
19.06.2018 8:00Tapio-konserniin kuuluva Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan
18.06.2018 19:11Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot 9 prosentin kasvussa Suomessa

Siirry arkistoon »