Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:7014112 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

24.11.2017 21:00Jäljitelmäpankkojen erot Terminatoreihin alkavat tulla käyttäjäkunnan tietoisuuteen.Lue lisää »24.11.2017 20:11Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen: Hyvä puutavaranosturi on sähköohjattu ja Z-mallinenLue lisää »24.11.2017 18:01Luke, Xamk ja Savonlinnan kaupunki yhteistyöhön metsäbiotaloudessaLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

24.11.2017 21:00Jäljitelmäpankkojen erot Terminatoreihin alkavat tulla käyttäjäkunnan tietoisuuteen.Lue lisää »24.11.2017 20:11Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen: Hyvä puutavaranosturi on sähköohjattu ja Z-mallinenLue lisää »24.11.2017 18:01Luke, Xamk ja Savonlinnan kaupunki yhteistyöhön metsäbiotaloudessaLue lisää »

Suomi on tuhansien suojakaistojen maa

Share |
06.09.2017 11:45

Suojakaista-DNV-Versowood-2-1067x800.jpg

Suomi on tuhansien järvien maa. Järvien lisäksi meillä on lampia, jokia ja puroja, merta unohtamatta. Näiden tuhansien vesistökohteiden viereen rajautuu metsätiloja, joilla metsien käsittelyyn liittyy erityisiä huomioitavia seikkoja.

PEFC-sertifioiduissa metsissä täytyy jättää vesistöjen ja lähteiden varsille vähintään 5–10 metrin levyinen suojakaista, jolla säilytetään kerroksellinen kasvillisuus (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 17). Suojakaistan tehtävänä on sitoa kiintoaineita sekä ravinteita, jotta ne eivät pääse valumaan vesistöihin.

Suojakaistan leveyden määrittelevät rantakaistan maaston muoto sekä kasvillisuus. Rannan ollessa jyrkkä ja vähäpuustoinen ja maalajin ollessa hienojakoinen, tulee suojakaistan olla vähintään 10 metriä, jotta vältetään kiintoaineiden ja ravinteiden huuhtoutuminen vesistöön. Puusto ja kasvillisuus rantakaistalla tehostavat ravinteiden pidätystä, ja juuristo vähentää eroosiota.

Puuston poiminta sallittua

Suojakaistoilta voi poimia puita, kuitenkin niin, että pensaskerrosta ja pienikokoista puustoa säilytetään. Käsiteltävän kohteen rajoittuessa vesistöön, suositellaan säästöpuut jätettäväksi suojakaistalle. Säästö- ja lahopuita ei kuitenkaan poimita, vaan ne täytyy jättää paikoilleen.

Puustoa poimiessa täytyy olla huolellinen, sillä toimenpide ei saa rikkoa maanpintaa. Suojakaistan pituudesta yli 90 prosentilla maanpinnan täytyy säilyä rikkoutumattomana ja kasvillisuuden kerroksellisena, jotta PEFC-vaatimus täyttyy.

Rajoituksia suojakaistoilla

Suojakaistoilla ei saa tehdä kaikkia toimenpiteitä. Kantojen korjuu, lannoitus, pensaskerroksen kasvillisuuden raivaus sekä kemiallinen torjunta kasvinsuojeluaineilla on kiellettyä. Latvusmassan jättämistä suojakaistoille on vältettävä.

puronreuna.jpg

Hakkuussa on jätetty puron varteen suojakaistaksi 5 metriä, vaikka jyrkän rinteen vuoksi sen olisi oltava vähintään 10 metriä. Tällä varmistetaan myös, ettei maanmuokkausta tehdä liian lähellä puroa. Kuva: Aija Tapio

Myös maanmuokkaus on kiellettyä suojakaistalla. Tarkastuksissa havaitaan monesti, että hakkuutöiden aikana suojakaista säilyy vaatimusten mukaisena, mutta maanmuokkauksessa sattuu virheitä. Yksi selittävä tekijä on, että ohjeistus suojakaistojen käsittelystä ei välity maanmuokkaajalle asti. Tiedonkulkuun onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta vältytään vahingoilta maanmuokkauksen yhteydessä.

24.11.2017 21:00Jäljitelmäpankkojen erot Terminatoreihin alkavat tulla käyttäjäkunnan tietoisuuteen.
24.11.2017 20:11Kuljetusyrittäjä Niclas Hautanen: Hyvä puutavaranosturi on sähköohjattu ja Z-mallinen
24.11.2017 18:01Luke, Xamk ja Savonlinnan kaupunki yhteistyöhön metsäbiotaloudessa
24.11.2017 17:01Metsien hirvivahinkoarviointien määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta
24.11.2017 15:01Suomalainen metsäsuhde ensimmäisten joukossa Elävän perinnön kansalliseen luetteloon
24.11.2017 10:38Teknologiatiistai 28.11. Vamialla Vaasassa
24.11.2017 8:45VAHVA -kahmari on monipuolinen työlaite myös kuorma-autossa
24.11.2017 8:00Korkealaatuiset Eaton Walterscheid -tuotteet Hydroscandin valikoimaan
23.11.2017 19:22Hakkuiden vaikutus maaperän hiilivarastoon on huomioitu kasvihuonekaasuinventaariossa
23.11.2017 19:20Lisää kantavuutta pehmeille oikeilla telavalinnoilla

Siirry arkistoon »