Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:9137397 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

18.7.2018 19:01Mid Finland Truckmeeting lauantaina Viitasaarella - Koura-Autojen osastolla paljon nähtävää - jakelussa Metsäalan AmmattilehtiLue lisää »18.7.2018 18:01Ruotsissa on otettu käyttöön 12 000 kilometriä BK4 -luokan teitä 74 tonnin kokonasmassoilleLue lisää »18.7.2018 17:11AMMATTILEHTI KOEAJAA: Mercedes-Benz GLA 220d 4MaticLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

18.7.2018 19:01Mid Finland Truckmeeting lauantaina Viitasaarella - Koura-Autojen osastolla paljon nähtävää - jakelussa Metsäalan AmmattilehtiLue lisää »18.7.2018 18:01Ruotsissa on otettu käyttöön 12 000 kilometriä BK4 -luokan teitä 74 tonnin kokonasmassoilleLue lisää »18.7.2018 17:11AMMATTILEHTI KOEAJAA: Mercedes-Benz GLA 220d 4MaticLue lisää »

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 - metsäkonevalmistajan kova veto jatkuu

Share |
09.08.2017 19:00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

- Liikevaihto oli 258,7 (H1/2016 237,1) miljoonaa euroa.

- Q2 liikevaihto oli 128,8 (Q2/2016 122,0) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 28,2 (H1/2016 26,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (11,1).

- Q2 liiketulos oli 13,9 (Q2/2016 14,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,8 (11,6).

- Tulos ennen veroja oli 22,6 (H1/2016 28,2) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,60 (0,82) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 47,3 (45,0) prosenttia.

- Tilauskanta oli 141,4 (166,1) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

"Toisella neljänneksellä PONSSE-metsäkoneiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla. Tilausvirta oli vahva ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 141,4 (166,1) miljoonaa euroa. Markkina-alueista varsinkin Venäjä on erinomaisessa vauhdissa. Myös Pohjoismaiden ja Keski-Euroopassa Saksan ja Ranskan markkinoiden tilanne on hyvä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön liikevaihto oli 258,7 (237,1) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa oli 9,1 prosenttia. Toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 128,8 (122,0) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 5,5 prosenttia. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti. Huoltopalveluiden liikevaihdon kasvuun vaikuttaa konekannan merkittävä kasvu maailmanlaajuisesti, varsinkin alueilla, joilla koneiden vuotuinen käyttöaste on korkea. Vaihtokoneiden liikevaihdon kasvu piristyi hieman kuluneella neljänneksellä. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 74,5 (77,9) prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 28,2 (26,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (11,1). Liiketulos kuluneella neljänneksellä oli 13,9 (14,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 10,8 (11,6). Toisella neljänneksellä kulut kasvoivat ensimmäistä neljännestä nopeammin, joka vaikutti hieman kannattavuuteen. Rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa. Vaihtokonevarasto on edelleen suunniteltua korkeammalla tasolla.

Investointimme etenevät suunnitellusti. Uudet huoltopalvelukeskukset valmistuivat sekä Uruguayhin että Ranskaan ja UK:n tytäryhtiömme uusien tilojen odotetaan valmistuvan loppuvuodesta. Tehtaan laajennusinvestointi on aikataulussaan. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017, jonka jälkeen aloitetaan laiteasennukset. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla."

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 258,7 (237,1) miljoonaa euroa, joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 74,5 (77,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,0 (36,2) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,8 (23,5) prosenttia, Venäjä ja Aasia 17,2 (11,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 20,5 (26,5) prosenttia sekä muut maat 0,6 (2,1) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 28,2 (26,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,9 (11,1) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,5 (30,9) prosenttia. Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 40,4 (36,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 23,9 (21,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -5,6 (1,9) miljoonaa euroa.

Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -5,1 (2,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 16,6 (22,9) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,60 (0,82) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 320,6 (284,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 141,9 (128,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 39,2 (36,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 14,1 (15,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 149,1 (126,2) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 140,1 (118,7) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 76,0 (70,5) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 63 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 99,9 (88,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 61,8 (55,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 41,4 (43,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,3 (45,0) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -16,7 (-9,9) miljoonaa euroa.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 280,9 (252,1) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 141,4 (166,1) miljoonaa euroa.

JAKELUVERKOSTO

Emoyhtiö Ponsse Oyj perusti 13.1.2017 uuden tytäryhtiön Ponsse Machines Ireland Ltd:n Irlantiin.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 7,1 (6,4) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,0 (1,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 16,8 (10,0) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus. Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen.

Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille. Ponssen myyntiorganisaatiossa tapahtui muutoksia katsauskauden aikana. Muutoksista on annettu erilliset tiedotteet 20.3.2017 ja 4.6.2017. Muutokset koskevat aluejohtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien vastuulla olevien markkinoiden jakoa ja myös henkilöissä on tapahtunut muutoksia.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla: Pohjois-Eurooppa: Jani Liukkonen (Suomi), Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska), Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja Sigurd Skotte (Norja). Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Saksa ja Itävalta), Clément Puybaret (Ranska), Janne Tarvainen (Espanja, Portugali), Gary Glendinning (Iso-Britannia, Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia). Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä), Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani), Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Pekka Ruuskanen (USA), Eero Lukkarinen (Kanada), Marko Mattila (Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 483 (1 412) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 535 (1 464) henkilöä. OSAKKEET Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2017 oli 1 167 941 kappaletta, joka on 4,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 26,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 20,85 euroa osakkeelta ja ylin 25,42 euroa osakkeelta. Katsauskauden päätöskurssi oli 23,75 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 665,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 11.4.2017.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt. Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan. Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. 

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. 

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla. 

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016. 

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. 

Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja rakennustyöt valmistuvat loppuvuonna 2017. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja kapasiteetin kehittämiseen. Kokonaisinvestointi tehtaaseen on noin 32 miljoonaa euroa.

18.07.2018 19:01Mid Finland Truckmeeting lauantaina Viitasaarella - Koura-Autojen osastolla paljon nähtävää - jakelussa Metsäalan Ammattilehti
18.07.2018 18:01Ruotsissa on otettu käyttöön 12 000 kilometriä BK4 -luokan teitä 74 tonnin kokonasmassoille
18.07.2018 17:11AMMATTILEHTI KOEAJAA: Mercedes-Benz GLA 220d 4Matic
18.07.2018 10:10Yhdysvalloissa hyötyautomyynti vahvassa kasvussa - kertoo osaltaan talouden nosteesta
17.07.2018 19:02Interforst 2018 -metsäkonemessu Saksassa Münchenissä tällä viikolla - Ammattilehti paikalla ja raporttia luvassa
17.07.2018 11:11Kalle Hakala Volvo Truck Center itä-Suomen aluejohtajaksi
17.07.2018 10:01Fomatec esittelee maailman ensimmäisen täysautomaattisen ketjunteroituslaitteiston
17.07.2018 9:33Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot kasvussa puolen vuoden jälkeen - kiri vahvistui kesäkuussa
16.07.2018 16:33Uusi Olofsfors CoverX metsäkonetela ensiesittelyssä Interforstissa Münchenissä 18.-22.7. - osastolla paikalla Metsätyön edustaja
16.07.2018 15:01Land Rover Discoveryllä isojen asioiden edessä

Siirry arkistoon »