Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
Puh. (09) 698 0442
Gsm 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla: 3448461 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

7.5.2015 11:18 Helsingissä entistä laajemmat Logistiikka - Kuljetus -messut vuonna 2015 Lue lisää » 7.5.2015 11:08 UPM:n biopolttoaine myyntiin St1:n huoltamoilla Lue lisää » 7.5.2015 8:00 EU:N PÄÄTÖS PÄÄSTÖKAUPAN MANIPULOINNISTA HEIKENTÄÄ METSÄTEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ Lue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

7.5.2015 11:18 Helsingissä entistä laajemmat Logistiikka - Kuljetus -messut vuonna 2015 Lue lisää » 7.5.2015 11:08 UPM:n biopolttoaine myyntiin St1:n huoltamoilla Lue lisää » 7.5.2015 8:00 EU:N PÄÄTÖS PÄÄSTÖKAUPAN MANIPULOINNISTA HEIKENTÄÄ METSÄTEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ Lue lisää »

Kymijärvi II:n erikoisuus ja ainutlaatuisuus eivät piile yksittäisessä teknisessä laitteessa vaan kokonaisuuden hallinnassa.

27.05.2012 8:28

kaasun-puhsitus_large.jpg

1. Teknisesti ainutlaatuinen

Kymijärvi II on tiettävästi maailman ensimmäinen pelkästään kierrätyspolttoainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos. Hanke on kansainvälisesti merkittävä.

Lahti Energian uusi voimalaitos pitää sisällään useita uusia teknisiä ratkaisuja.

1. Voimalaitoksen kattilaan syötetään puhtaudeltaan maakaasun veroista kaasua. Puhtaan kaasun myötä kattilaan ei päädy korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, palolämpötilat ovat korkeita ja siten saadaan tuotettua paljon sähköä.

2. Kaasun lähteenä on sekalainen palava jätemateriaali, joka ei kelpaa kierrätykseen. Jätemateriaalista valmistetaan kierrätyspolttoainetta, jolle Lahti Energia on määritellyt tiukat laatuvaatimukset. Kierrätyspolttoaineen käyttö vahvaan sähkön ja kaukolämmön valmistukseen säästää runsaasti neitseellisiä luonnonvaroja.

3. Tärkein tekninen innovaatio on kaasun puhdistus. Pudistus luo mahdollisuuden tehokkaalle sähkön tuotannolle. Sähkö on arvokasta energiaa, jota voidaan käyttää moneen tarkoitukseen ja sitä voidaan kuljettaa pitkiäkin matkoja.

Lahden jälkeen uusia laitoksia
Kymijärvi II on demonstraatiolaitos. Kymijärvi II:n jälkeen uusia samantyyppisiä laitoksia voidaan rakentaa kopioimalla Kymijärvi II:n ratkaisuja. Kymijärvi II:n myötä tekniset ratkaisut ovat saavuttaneet kaupallisen vaiheen.

Uudella voimalaitoksella Lahti Energia korvaa fossiilisia polttoaineita
Jos Kymijärvi II:n tuottama sähkö ja lämpö tuotettaisiin kivihiilellä, se aiheuttaisi 410 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Kierrätyspolttoainetta käytettäessä hiilidioksidipäästöt jäävät 110 000 tonniin.

Jätteistä tuotettua kierrätyspolttoainetta Lahti Energia on kaasuttanut pienessä mittakaavassa kivihiilivoimalan rinnakkaispolttoaineeksi jo vuodesta 1998 alkaen. Kokemukset ovat olleet hyviä. Täyden mittakaavan kaasutusvoimalaitos päätettiin rakentaa, koska uusi tekniikka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman kierrätyspolttoaineen hyötykäytön. Uuden voimalaitoksen käyttöönotto vähentää vanhan kivihiilivoimalaitoksen käyttöä ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä 230 000 tonnia.

Valmistuttuaan keväällä 2012 voimalaitos tuottaa 50 MW sähköä ja 90 MW lämpöä. Voimalaitos on rakennusasteeltaan ylivoimainen.

Voimalaitos maksaa noin 160 miljoonaa euroa.

Metso Oy toimittaa voimalaitoksen kaasutinreaktorit, kaasun puhdistusjärjestelmät ja kattilan. Turbiini ja generaattori ovat Siemensin valmistamia. Rakennusprojektin vetovastuu on Lahti Energia Oy:llä

2. Lahti Energia on luonut uuden polttoaineen

Samalla tavalla kuin hake tai pelletit ovat uudenlaisia puuperäisiä polttoaineita, on myös Kymijärvi II:n polttoaine uutta Suomessa ja ehkä koko maailmassa. Polttoaine koostuu materiaalikierrätykseen kelpaamattomista hyvin palavista jätteistä.

Palavat jätteet jalostuvat kierrätyspolttoaineeksi lajittelun myötä. Lajittelu tapahtuu syntypaikoilla, kaupoissa, teollisuuden tuotantolaitoksissa ja kodeissa. Koneellisesti lajittelua tehdään eri puolilla Etelä-Suomea kierrätyspolttoaineen tuottamiseen erikoistuneissa jätealan yrityksissä.

Lahti Energian Kymijärven uuteen voimalaitokseen ei oteta vastaan jätettä. Kymijärvi II ei ole jätteenkäsittelylaitos vaan sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos.

Lahti Energia maksaa polttoaineesta. Jätettä hävittävät laitokset perivät maksun, kun ottavat kuormia vastaan.

Kierrätyspolttoaineiden tuore standardi
Suomen Standardisoimisliitto julkisti helmikuussa 2012 uuden standardin: SFS-EN 15359 Kiinteät kierrätyspolttoaineet. Vaatimukset ja luokat.

SFS:n mukaan standardin periaatteiden noudattaminen edistää myyjän ja ostajan välistä yhteisymmärrystä, helpottaa polttoaineen hankintaa, kuljetusta, käyttöä ja valvontaa sekä yhteydenpitoa laitevalmistajien kanssa, auttaa lupamenettelyssä ja raportoinnissa ja parantaa kierrätyspolttoaineiden kaupan tehokkuutta.

Lahti Energia on määritellyt omat kierrätyspolttoaineen laatuvaatimukset standardin linjaa noudattaen.

Polttoaine on materiaalikierrätykseen kelpaamatonta
Kymijärvi II:n käyttämä polttoaine on materiaalikierrätykseen kelpaamatonta, esimerkiksi likaista muovia, paperia, pahvia ja puuta.

Kymijärvi II käyttää polttoainetta vuodessa 250 000 tonnia. Polttoaine kerätään eteläisen Suomen alueelta kaupoista, teollisuudesta, rakennustyömailta ja kodeista. Suurimmat polttoaineen toimittajat ovat Kuusakoski, Stena Recycling ja Suomen Kipa. Kunnallisista jäteyhtiöistä polttoainetta toimittavat Päijät-Hämeen Jätehuolto ja Loimi-Hämeen Jätehuolto. Päijät-Hämeen Jätehuollon kautta myös helsinkiläiskotien energiajätteet päätyvät Kymijärvi II:n polttoaineeksi.

Käyttäessään kierrätyspolttoainetta Kymijärvi II korvaa 170 000 tonnin verran kivihiiltä.

Energiajätettä kerätty Lahden alueella jo vuodesta 1998
Energiajätteen erilliskeräyksessä Lahden alueella on pitkät perinteet. 1990-luvun puolivälissä tutkittiin kuinka paljon yhdyskuntajätteessä on poltettavaksi kelpaavaa materiaalia.

1998 aloitettiin erityisen energiajätteen kerääminen kerrostaloalueilta ja vuonna 2000 erilliskeräys ulotettiin myös omakotitaloalueille. Tämän jälkeen energiajätettä on kerätty kaikista 100 000 Lahden alueen kodista, kaikilta 200 000 asukkaalta.

3. Jokainen kuorma tutkitaan
Voimalaitokselle toimitettavan polttoaineen on täytettävä laatuvaatimukset. Kymijärven laitoksella tutkitaan saapuvasta polttoaineesta lämpöarvo, jakeiden sisältämät alkuaineet kuten natrium ja kalium sekä metallit kuten alumiini. Jos alkuaineiden pitoisuus poikkeaa sovitusta, toimittajalle maksettava hinta laskee. Lisäksi tutkitaan tuhkan määrä sekä polttoaineen kosteus.

Jokaisesta kuormasta otetaan päivittäin automaattisesti kuusi eri näytettä. Näytteet murskataan ja tämän jälkeen näyte siirretään keräysastiaan. Yhden päivän ajan samalta toimittajalta kerätään näytteet samaan astiaan.

Näytteet analysoidaan voimalaitoksen laboratoriossa. Näytteistä määritetään kosteus, jonka avulla saadaan selville, kuinka paljon toimittajan kuormassa on keskimäärin ollut vettä. Vedestä Lahti Energia ei maksa.

Jokaiselta polttoainetoimittajalta kerätään kokoomanäytettä kuukauden ajan. Kuukausinäyte lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon, jossa määritetään polttoaineen vaatimustenmukaisuus. Kaikkia toimittajia valvotaan. Ja polttoaineen toimittajilla on oltava oma aukoton laadunhallintansa.

4. Kierrätyspolttoaine ”räjäytetään” kaasuksi

Kierrätyspolttoaine sisältää aineita, jotka ovat polttokattilan metallirakenteille haitallisia. Polttoaineen puhdistus alkaa sen kaasuttamisella. Kiinteää materiaalia olevat kierrätyspolttoaineen palat muutetaan kaasuksi, jolloin epäpuhtaudet ja kattilaan tarkoitetut ainesosat irtoavat toisistaan.

Seuraavaksi haitalliset aineet halutaan muuttaa kiinteään muotoon, mutta hyötykäyttöön tarkoitettu aines pidetään kaasuna. Tämä saadaan aikaiseksi jäähdyttämällä kaasua, jolloin epäpuhtaudet muuttuvat kiinteäksi tuhkaksi.

Tuhkan ja kaasun sekoitus johdetaan suodattimiin, jotka nappaavat epäpuhtaudet kiinni ja päästävät kaasun jatkamaan matkaansa kattilaan. Kattilassa palaa siis puhdas kaasu - ekokaasu, joka tuottaa kattilassa palaessaan sähköä ja lämpöä. Kattilan lämpötila voidaan nostaa korkeaksi, sillä epäpuhtaudet eivät ole syövyttämässä kattilan metalliosia. Puhtaus on välttämätöntä myös ympäristösyistä. Kymijärvi II:n päästöt ilmaan ovat vähäiset.

5. Tärkeää on hallita kokonaisuutta

Kymijärvi II:n erikoisuus ja ainutlaatuisuus eivät piile yksittäisessä teknisessä laitteessa vaan kokonaisuuden hallinnassa. Tehokas sähkön tuotanto on mahdollista, kun kaasu on puhdasta. Kaasu on puhdasta, kun se suodatetaan. Suodattaminen on mahdollista, kun kierrätyspolttoaine kaasutetaan ja jäähdytetään. Kierrätyspolttoaineen kaasuttaminen on mahdollista, kun se sisältää vain palavaa ja kaasutettavaksi kelpaavaa materiaalia.

07.05.2015 11:18 Helsingissä entistä laajemmat Logistiikka - Kuljetus -messut vuonna 2015
07.05.2015 11:08 UPM:n biopolttoaine myyntiin St1:n huoltamoilla
07.05.2015 8:00 EU:N PÄÄTÖS PÄÄSTÖKAUPAN MANIPULOINNISTA HEIKENTÄÄ METSÄTEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ
07.05.2015 7:20 Metsätkuntoon -päivä Suomussalmella huomenna 8.5. - PONSSE koneet mukana hakkuunäytöksessä
07.05.2015 7:16 Lettojen ennallistamisesta kootaan kokemuksia kansainvälisessä hankke
07.05.2015 7:00 KISA JATKUU - vielä tänään 7.5. KUOPIOSSA , huomenna KAJAANI - Puunkuormaajamestari 2015 -kiertue kiertää maan jo 30. kerran
07.05.2015 3:33 Uudistunut St1 Diesel plus sisältää UPM:n kotimaista uusiutuvaa dieseliä
07.05.2015 0:21 Mercedes-Benz oli huhtikuun kolmanneksi myydyin kuorma-automerkki Suomessa
06.05.2015 20:01 Metsäteollisuus: EU:n päätös päästökaupan manipuloinnista heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä
06.05.2015 20:00 Juha Laine Metsä Groupin viestintäjohtajaksi
06.05.2015 19:57 Euroopan valtionmetsien johtajat kokoontuvat Lappiin kesäkuussa
06.05.2015 19:39 Yleisötilaisuus valtatie 12:n kehittämisestä välillä Hollola-Lahti
06.05.2015 19:23 Autokoululiitto liittyi SKAL:n rakentaman EU-edunvalvonnan piiriin Brysselissä
06.05.2015 18:10 Komatsun Cutting Age Tour jatkuu Suomussalmella Metsät Kuntoon -tapahtumassa perjantaina 8.5.
06.05.2015 15:05 Luonnonsuojeluliitto vaatii yhteiskuntasopimukseen ekologista kestävyyttä
06.05.2015 11:00 Lähde mukaan ilmoituksella seuraavaan jättikokoiseen Metsäalan Ammattilehteen 2/15 - alan tehokkaimpaan ja positiiviseen mediaan!
06.05.2015 10:39 YLE : - Öljyn hinnan lasku ei juurikaan näy bensapumpulla - Katso, paljonko bensa maksaa eri puolilla Suomea
06.05.2015 10:30 Miehittämättömiä ilma-aluksia ja lennokkeja koskeva määräysluonnos lausunnolle
06.05.2015 9:21 Trafin tavoitteena kevyt ja fiksu ilmailulainsäädäntö - vastuullinen liikenne luodaan yhdessä
06.05.2015 8:00 Perheyrityksen kvartaali on sukupolven mittainen
06.05.2015 7:19 Suomenmaa : - Kuopioon suunniteltu jättimäinen sellutehdas nytkähti eteenpäin
06.05.2015 5:00 Puunkuormauksen Suomen mestaruus ratkeaa kesäkuussa Logistiikka-Kuljetus 2015 -messujen yhteydessä
06.05.2015 1:00 Taloussanomat : - Rahasuvut tulivat Kuopion sellutehtaan tueksi
05.05.2015 20:01 Kauppalehti : - Tässä MTK:n panos Kuopion selluhankkeeseen - lisäsijoitusta pohditaan
05.05.2015 19:55 Kuopion jättimäinen sellutehdashanke nytkähti eteenpäin. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ilmoitti lähtevänsä Finnpulpiin osakkaaksi.
05.05.2015 16:30 Veehisten väki esillä luontokeskus Siidan uudessa näyttelyssä
05.05.2015 14:14 Viron yritysveromalli kelpaa myös Suomeen
05.05.2015 11:10 MTK lähtee Finnpulp Oy:n osakkaaksi - päätöksen taustalla vahva luottamus biotalouden kasvuun
05.05.2015 10:45 Leena Lie on nimitetty Cargotecin viestintäjohtajaksi
05.05.2015 10:40 Merenkulun ammattilaiset haluavat EU-tasolla harmonisoitua sääntelyä
05.05.2015 10:01 Metsäteknologiayritys vastaa puun käytön haasteisiin
05.05.2015 7:29 Tutustu käteviin Stucchi -liitinlevyihin Puunkuormaajamestari 2015 -kiertueella
05.05.2015 3:13 Euroopan valtionmetsien johtajat kokoontuvat Lappiin
05.05.2015 0:48 FLUID Finland - tutustu hydrauliikan ja pneumatiikan ammattilehteen!
05.05.2015 0:01 KATSO TÄSTÄ JUHLAVIDEO! Ponsse North America juhlii 20 vuotista hienoa historiaansa - kasvu jatkuu vahvana tulevaisuudessakin
04.05.2015 21:00 Itäväylällä Helsingissä 4.5. alkaen poikkeusjärjestelyjä
04.05.2015 18:05 KATSO HUIKEA VIDEO! Henkeäsalpaavaa tanssia, notkeutta ja ilma-akrobatiaa ihmisen ja trukin välillä
04.05.2015 18:01 Tuotekehityksen huiput mukana Bioeconomy Innovation Forumissa
04.05.2015 17:55 Lars Søndergård voitti Scanian nuorten kuljettajien kilpailun
04.05.2015 16:22 Tervetuloa Närhi Oy:n yhteistyökumppaneineen järjestämään mielenkiintoiseen kevätpäivään Joensuuhun perjantaina 8.5.
04.05.2015 12:00 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa
04.05.2015 8:24 Kontio Harunire Vantaan asuntomessuilla: Suomalainen kaupunkihirsitalo japanilaisin vivahtein
04.05.2015 5:10 Terminator XXL CE 2015 mallisto kasvatti tolppakorkeutta, lujuutta ja jäykkyyttä.
04.05.2015 5:00 Pieni ilmanvastus tekee kulutukselle ihmeitä.xxl.aero
04.05.2015 1:00 Suomi ja Venäjä allekirjoittivat rautatieliikennesopimukse
03.05.2015 19:00 Neliakselisen auton kolme perusakselistoa.
03.05.2015 17:20 Tuhannet suorittaneet Metsäalan luonnonhoitokortin
03.05.2015 17:20 Mitä on Terminator -laatu ja mikä on Terminator?
03.05.2015 11:00 Montes del Platan välimiesmenettely sovittu
03.05.2015 9:00 Kivirock.fi tarjoaa maarakennus- ja kaivosalan uutiset joka päivä
03.05.2015 8:54 Vetoautotyyppien valinnat on hyvä tehdä jo meneillään olevan siirtymäajan aikana
03.05.2015 8:31 Tutustu: TARJOLLA ERITTÄIN TÄRKEÄÄ TIETOA! Fluid Finland tarjoaa päivittäin hydrauliikan, pneumatiikan ja voitelun uudet uutiset
03.05.2015 1:17 Puutavarapankkojen paremmuus ei ole painoissa.cc.
03.05.2015 0:15 Metsäteollisuus luottaa raakapuun kuljetuksen eliittijoukkoihin,
03.05.2015 0:07 Tule kuulemaan ajankohtaisimmat päätöksenteon käänteet Kevätpäivään
02.05.2015 19:55 Työllisyyden edistämisen potti korotettava Metsähallituksessa 10 miljoonaan euroon
02.05.2015 18:22 Ilmoittaudu mukaan Rahtareiden SM Ajotaito -kilpailuun 15.6. mennessä
02.05.2015 16:59 Valmetilta lahjoitus Nepalin maanjäristyksen uhrien tukemiseksi
02.05.2015 16:54 Kulttuuriperintö turvassa: Valtion metsissä jo yli 10 000 suojeltua kulttuuriperintökohdetta
02.05.2015 15:45 Suurten yritysten liikevaihto kasvoi maaliskuussa
02.05.2015 14:55 Team Rynkeby kerää pyöräilemällä rahaa syöpää sairastaville lapsille - Metsäalan Ammattilehti mukana hyvällä asialla
02.05.2015 12:19 Kari Heinosella tämän hetken kovin aika 5:03 - Katso tästä Puunkuormaajamestari 2015 -alkukilpailuiden tulokset ja kuvat!
02.05.2015 11:02 Terminator XXL CE 2015 pankkohinnasto - kysy nettohintatarjous / vaihtotarjous..
02.05.2015 11:01 Kivihiilen kulutus väheni 17 prosenttia tammi-maaliskuussa
02.05.2015 11:00 Uusi termipankki avuksi yritysten kansainvälistymiseen
02.05.2015 8:55 Raportti kokoaa 58 toimenpidettä yritystoiminnan edistämiseksi
02.05.2015 0:07 Puutuoteteollisuus takaa osaltaan biotalouden menestyksen
01.05.2015 20:11 Koskitukki toimittaa biopolttoaineen Lahti Energian uuteen lämpölaitokseen
01.05.2015 16:20 Eduskuntavaalit elinkeinoelämän näkökulmasta
01.05.2015 16:01 Karjalainen: John Deeren työntekijämäärä kasvaa Joensuussa
01.05.2015 14:55 Kauppalehti: Sisu Auto on yhden miehen firma
01.05.2015 14:10 Hankookin Ventus S1 evo2 SUV renkaat on valittu Porsche Macanin alkuperäisrenkaiksi
01.05.2015 14:03 Metsien monimuotoisuudesta pidettävä huolta - METSO-ohjelman määrärahat turvattava alkavalla hallituskaudella
01.05.2015 13:00 UPM Raflatac ja Etelä-Afrikan WWF tukevat kestävää viinituotantoa ja luonnonsuojelua Capen viinialueella
01.05.2015 12:55 Metsä Group myy Finsilva Oyj:n omistustaan Dasoksen metsärahastolle
01.05.2015 12:50 Lue Kivirock.fi sivuilta maarakennus- ja kaivosalan uutiset tuoreena joka päivä
01.05.2015 12:40 E18 Muurla - Lohja moottoritie osin suljettu 25.-27.5.
01.05.2015 12:13 Markkinapäivä 5.6. Iisalmen Ponssella - Iisalmen huoltopalvelukeskus palvellut 20 vuotta
01.05.2015 12:10 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Mariatorp Oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy uudelle Mariatorp Oy:lle
01.05.2015 12:09 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: D-sijoitus oy:n jakautumissuunnitelma, omistus Cargotecissa siirtyy Pivosto Oy:lle
01.05.2015 11:28 VTT vauhdittaa vaahtorainausteknologian kaupallistamista
01.05.2015 11:22 Volvo Cars ja artisti/tuottaja Avicii yhdessä kohti tulevaisuutta
01.05.2015 11:21 Puuliiton puheenjohtaja Nilosaari: Työllisyyden edistämisen potti korotettava Metsähallituksessa 10 miljoonaan euroon
01.05.2015 11:17 Suomi nousee teknologialla - Hallitusohjelmaan tuloksellista konkretiaa
01.05.2015 10:15 Koeteltua kyberturvaa teollisuudelle
01.05.2015 10:15 Lue Fluidfinland.fi sivuilta joka päivä hydrauliikka-alan tekniset uutiset
01.05.2015 10:00 Tutustu tietopakettiin tästä : - Kolmekymmentä ja yksi hyvää syytä hankkia TERMINATORIT ... - puu76
01.05.2015 9:32 Brysselin konferenssi päätöksenteon ytimessä
01.05.2015 8:50 Vientiteollisuusalojen ammatillista koulutusta uudistetaan
01.05.2015 7:07 Pinotavatapankkojen painoeroista ei kannata enää kiistellä.cc.
01.05.2015 0:25 Nippujen kokoerossa ei yllätyksiä - Titan 7 on hieman täysalumiinipankkoja tilavampi,cc.
30.04.2015 13:55 DIABOLO-tutkimushanke tuottaa entistä tarkempaa, yhtenäisempää ja oikea-aikaisempaa tietoa Euroopan metsävaroista
30.04.2015 12:40 Liikenneviraston organisaatio uudistuu
30.04.2015 8:36 Ensimmäisenä maailmassa: Puusta puhtaampia ajokilometrejä
30.04.2015 8:20 Koneyrittäjien Peltola: Alempi tiestö otettava huostaan
30.04.2015 8:10 Yli 10 000 suomalaista John Deere -metsäkonetta kymmenessä vuodessa
30.04.2015 3:39 Ministeri Risikko iloinen Metsä Groupin päätöksestä
30.04.2015 3:25 Kuljetusala hallitusneuvotteluihin: vahvoja panostuksia tiestön ja kilpailukyvyn hyväksi
30.04.2015 3:07 Säiliöauton ja puutavara-auton 15 litran polttoaineen kulutusero johtuu niitten erisuurista ilavastuksista.cc.
30.04.2015 1:07 VALTTIKORTTI 1/ 2015 - värivaihtoehdot. cc.

Näytä lisää »