Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
Puh. (09) 698 0442
Gsm 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla: 3716114 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

4.9.2015 12:37 Romutuspalkkiokokeilu purrut parhaiten maakunnissa Lue lisää » 4.9.2015 12:32 Fennovoima rekrytoi kymmenittäin uusia osaajia loppuvuoden aikana Lue lisää » 4.9.2015 11:11 Energiakatselmukset tähtäävät energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen Lue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

4.9.2015 12:37 Romutuspalkkiokokeilu purrut parhaiten maakunnissa Lue lisää » 4.9.2015 12:32 Fennovoima rekrytoi kymmenittäin uusia osaajia loppuvuoden aikana Lue lisää » 4.9.2015 11:11 Energiakatselmukset tähtäävät energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen Lue lisää »

Metsätalouden KEMERA -tuki varmistui

Share |
20.03.2012 14:30

kemera2012.jpg

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Metsäkeskukselle 62,23 miljoonaa euroa valtiontukea puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Se on 13,525 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Vuonna 2010 puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi osoitetusta valtiontuesta vähennys tähän vuoteen on lähes neljännes.

Haketustuki päättyy

Rahoituslakiin sisältyvä haketustukijärjestelmä on voimassa vuoden 2012 loppuun. Tukea koskevat hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen 31.10.2012 mennessä, jotta hakemukset voidaan käsitellä ja tuki maksaa kuluvan vuoden aikana. Varat käytetään metsänomistajille myönnettävän valtion rahoituksen maksamiseen vuonna 2012 ja niillä toteutetaan yksityismetsissä Kansallinen metsäohjelma 2015:ta. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö käyttää 0,3 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävään kokeilu- ja selvitystoimintaan.

Metsänuudistamisen varoja tullaan käyttämään mm. myrskytuhojen kohteeksi joutuneiden alueiden metsänuudistamiseen. Muun metsänhoidon varoin tuetaan mm. juurikäävän torjuntaa ja terveyslannoitusta.

Kemera-tuki työllistää 3 000 henkilötyövuodella

Vuodelle 2012 puuntuotannon turvaamiseen myönnettyjen varojen arvioidaan riittävän metsänuudistamiseen 10 500 hehtaarilla ja terveyslannoitukseen 700 hehtaarilla, nuoren metsän hoitoon 97 000 hehtaarilla ja kunnostusojitukseen 41 000 hehtaarilla. Energiapuuta korjataan noin 1,0 milj. kiintokuutiometriä. Lisäksi uusien metsäteiden rakentamista voidaan rahoittaa 165 kilometriä ja vanhojen perusparantamista 1 600 kilometriä. Toimenpiteiden työllisyysvaikutukseksi arvioidaan noin 3 000 henkilötyövuotta.

Tuen piiriin kuuluvista töistä päätetään Metsäkeskuksessa aluetasolla. Pohjois-Pohjanmaan alueella on varoja käytössä eniten, 10,4 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen alueella varoja on käytössä vähiten, 2,7 miljoonaa euroa.

Metsäluonnon hoitoon 6,785 miljoonaa euroa

Metsäluonnon hoidon edistämiseen Metsäkeskukselle on osoitettu 6,785 milj. euroa. Rahoituksella toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) vuosille 2008–2020. Varat käytettään metsätalouden ympäristötuen ja  metsäluonnon hoitohankkeiden rahoittamiseen.

Pohjois-Pohjanmaan alueelle myönnettiin myös metsäluonnon hoidon tukea eniten, 952 500 euroa. Vähiten varoja osoitettiin Kainuun alueyksikölle, 200 000 euroa, jotka tulevat Kainuun hallintokokeilun kautta.

Graafeja ja karttakuvia Kemera-tuen jakautumisesta työlajeittain ja alueittain on saatavilla osoitteessa:

www.metsakeskus.fi/mediamateriaali

 

04.09.2015 12:37 Romutuspalkkiokokeilu purrut parhaiten maakunnissa
04.09.2015 12:32 Fennovoima rekrytoi kymmenittäin uusia osaajia loppuvuoden aikana
04.09.2015 11:11 Energiakatselmukset tähtäävät energian säästöön ja kulutuksen vähentämiseen
04.09.2015 6:03 LÄHDE MUKAAN ILMOITUKSELLA MIKÄ TEHOAA! Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti ilmestyy syyskuun lopulla
04.09.2015 5:50 Tulossa : - TERMINATOR.FI puutavarayhdistelmäsivusto.
04.09.2015 0:07 Tervetuloa Sisu Auto Trucks Oy:n osastolle B186 Maxpoon
03.09.2015 20:55 Kivirock -lehti mukana Maxpossa Ammattilehden Mediarekalla - tervetuloa käymään osastolle A221
03.09.2015 11:00 Metsähallituksen hoitamista historiakohteista hyvinvointia kävijöille ja paikallistalouteen
03.09.2015 10:00 Puu ja Bioenergia 2015 messut Jyväskylässä - kovaa rautaa ja innovatiivisia ratkaisuja
03.09.2015 9:00 Biotaloustreffit käynnistyvät: Treffeillä etsitään bisneskumppaneita ja luodaan verkostoj

Siirry arkistoon »